Lid worden

Lid worden is eenvoudig bij Reineveld. Je meldt bij een van de bestuursleden dat je belangstelling hebt. Als je al kunt schieten, dan is over het algemeen het invullen van een formulier voldoende. Als je nog niet kunt schieten dan ben je verplicht een beginnerscursus te volgen. 

Die cursus verplicht je verder tot niets. Na afloop kun je alsnog lid worden.

Proefperiode zonder cursus (alleen bij aantoonbare ervaring) €50,-

Proefperiode incl. cursus (inclusief gebruik clubmateriaal) € 100,-

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en is afhankelijk van je leeftijd.

Als je lid wordt van HBSV Reineveld, word je automatisch ook lid van de Nederlandse Handboog Bond.

Kosten Lidmaatschap

Aan het lidmaatschap van HBSV Reineveld zijn de volgende kosten verbonden (2018):

Jeugdlid (inclusief lidmaatschap bond)
€143 

Volwassenen (inclusief lidmaatschap bond)
€202 

65+ (inclusief lidmaatschap bond)
€166 

Cursus en proefperiode
€100 

De prijzen zijn inclusief NHB-contributie.

Bewoners van Delft kunnen in aanmerking komen voor de sportregeling voor minima.

Beëindiging lidmaatschap

Om het lidmaatschap te beëindigen is een bericht aan de secretaris voldoende. Statutair is bepaald dat dat bericht voor 1 december binnen moet zijn om het einde van het lidmaatschap per 1 januari daaropvolgend te laten ingaan. In deze moderne tijd is een e-mail aan secretaris@reineveld.nl  ook voldoende. Deze mail moet ook voor 1 december bij de secretaris binnen zijn. Een bericht om het lidmaatschap te beëindigen dat na 1 december en voor 1 januari van het daaropvolgend jaar wordt ontvangen, leidt onherroepelijk tot een een verlenging van het lidmaatschap met 1 jaar.

Om vergissingen te voorkomen wordt alleen een schriftelijke opzegging of mail aan de secretaris geaccepteerd. Een mededeling over een opzegging dat via een ander lid van HBSV Reineveld (bestuurslid of niet) gedaan wordt, wordt niet geaccepteerd. Ongeacht het tijdstip van beëindiging ben je verplicht de verschuldigde contributie over het hele jaar dat je lid bent te betalen.

Omdat HBSV Reineveld een club is die continue op zoek is zichzelf te verbeteren, stellen we het erg op prijs als je de reden van je opzegging vermeldt.